Bedrijven en Bedrijfsleven

Hulp nodig bij jaarverslag of balans?

vrijdag, 31-5-2019  

Hulp nodig bij jaarverslag of balans?Ik doe al jaren de administratie van het bedrijf van mijn man. Hij zit in de metaal en maakt allerlei producten op maat voor zijn klanten. Toen het bedrijf nog relatief klein was, was het ook eenvoudig om de administratie te doen. Het bedrijf is inmiddels behoorlijk gegroeid en er komen steeds meer begrippen bij die ik nog niet kende. Daarom leek het me verstandig wat extra hulp in te schakelen, bijvoorbeeld voor het opmaken van de jaarrekening en het maken van een balans. Deze zaken moeten wij elk jaar aan onze accountant aanleveren, die onze rekeningen controleert. Dat gaat tot nu toe goed, maar hoe groter de bedragen worden en hoe meer werknemers mijn man in dienst heeft, hoe lastiger het wordt. Om problemen te voorkomen maken we dit jaar dan ook gebruik van een externe adviseur, via Externe Verslaggeving. 

Wat staat er op een balans?

De balans die wij onder andere moeten tonen, geeft onze financiële situatie weer op een vast moment. We nemen hiervoor een vaste datum in het jaar en de situatie op dat moment komt op papier te staan. Daartoe worden bijvoorbeeld alle vaste activa gerekend, de passiva en eventuele openstaande bedragen van klanten. Daarnaast staan er op een balans:

  • voorraden
  • eigen vermogen
  • aanwezige liquide middelen
  • schulden

Als je een balans leest zie je dus direct in welke financiële positie een bedrijf verkeert. Dat kan handig zijn voor investeerders die inzicht willen krijgen in een bedrijf. Bij ons is dat niet aan de orde, maar toch moeten wij elk jaar voor een kloppende balans zorgen. Het geeft ons zelf ook inzicht, omdat we dan alle openstaande rekeningen moeten verzamelen en de voorraden moeten weten. Als we er goed voor staan is dat mooi. Als dat niet zo is wisten we dat vaak al wel, maar dan is zo’n balans toch een mooi aanknopingspunt voor verbeteringen. In dat opzicht is het ook wel weer goed voor ons dat wij jaarlijks deze werkzaamheden moeten verrichten. Het houdt ons scherp en zorgt ervoor dat we onze boekhouding echt goed bijhouden. Als je dat niet doet ben je ontzettend veel tijd kwijt aan het opzoeken van oude gegevens. 

Hulp inschakelen voor financiële verslaglegging

Elk bedrijf in Nederland moet een bedrijfsadministratie voeren. Het ligt aan de aard van de onderneming en de grootte, wat je moet aanleveren aan je accountant. Voor ZZP’ers met een klein bedrijf hoeft er niet bijzonder veel te gebeuren, maar voor grote bedrijven die materialen inkopen en zaken op voorraad hebben liggen is dat anders. Bovendien maakt het ook uit of je schulden hebt, en of er veel geld in het bedrijf is geïnvesteerd. Als je niet goed weet hoe je een balans moet opmaken of een jaarverslag moet maken, kun je het beste direct hulp inschakelen. Wij hebben dat gedaan via Externe Verslaggeving omdat men hier alles wist wat een doorgewinterde accountant moet weten. Wij vonden het belangrijk dat onze externe adviseur goed op de hoogte is van belastingen en wet- en regelgeving. Hoewel we een deel zelf zullen blijven doen, ben ik toch blij dat ik mijn vragen voortaan kan stellen aan onze adviseur. Dat neemt toch aardig wat zorgen weg. 


Comments are closed.