Bedrijven en Bedrijfsleven

Wat is WSNP

dinsdag, 6-1-2015  

De afkorting WSNP staat voor Wet Sanering Natuurlijke Personen. Wanneer mensen schulden hebben en deze niet kunnen betalen, dan kunnen ze een beroep doen op het recht om sanering aan te vragen. Het aanvragen van WSNP is niet voor iedereen weggelegd want niet iedereen heeft recht op WSNP. De regels omtrent de WSNP zijn heel nauwkeurig opgesteld en als u een aanvraag doet bestaat dan ook de kans dat u niet in de schuldsanering terecht komt. Wat kunnen wij in het proces voor u betekenen? Als bedrijf houden wij ons voornamelijk bezig met een drietal zaken. De eerste zaak waar wij ons mee bezig houden is het beroep op afwijzing van uw aanvraag voor de schuldsanering. Het kan namelijk zo zijn dat u WSNP aanvraagt en dat deze vervolgens niet wordt toegewezen. Dat is heel erg jammer, want het zou ook zo kunnen zijn dat u er wel recht op heeft. In dit geval kunt u in beroep gaan. Zaken waar u op kunt worden afgewezen zijn: ‘U bent nog steeds in staat uw schulden af te betalen, u bent niet op een rechtmatige manier aan de schuld gekomen omdat er bijvoorbeeld misdaad in het spel was. Op het moment dat u een aanvraag doet zult u aan een aantal criteria moeten voldoen en als de rechter besluit dat u niet aan alle criteria voldoet, dan zal deze uw verzoek niet honoreren. In dat geval heeft u de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter. Daar komen wij kijken. U moet er voor zorgen dat u binnen acht dagen in beroep komt. Daarom is er altijd enige haast bij en dat begrijpen wij. Onze advocaten zullen u bijstaan in uw beroep tegen de uitspraak van de rechter. Door onze rijke ervaring in zaken WSNP hebben wij al vele successen geboekt voor mensen die aanvankelijk niet in de sanering kwamen maar na ons beroep wel. Dingen die u moet weten over de schuldsanering:

  • de schuldsanering beslaat meestal drie jaar
  • uw inkomen wordt nauwkeurig in de gaten gehouden tijdens deze periode
  • de schuldsanering kan alleen worden aangevraagd als u dat niet eerder deed
  • de schuldsanering staat u toe 95 procent van uw bijstand te behouden
  • de schuldsanering kan tussentijds tot een einde komen als u zich niet aan de regels houdt.

WSNP redenen voor beroep

Zoals hierboven besproken kan er in beroep worden gegaan tegen de uitspraak van de rechter wanneer u het niet eens bent met de afwijzing van uw aanvraag. Maar er zijn ook andere momenten waarop een beroep nodig is met hulp van WSNP advocaten. De tweede zaak waar wij ons veel mee bezig houden is de zaak vroegtijdige beëindiging van uw sanering. Het komt namelijk wel eens voor dat mensen die zijn toegelaten tot de schuldsanering, toch tussentijds uit de sanering worden gezet. Dit kan een aantal redenen hebben. Over het algemeen gebeurt dit wanneer mensen zich niet aan de regels houden. U heeft bijvoorbeeld de plicht om de solliciteren. Dat moet u een aantal keren per maand doen en daarvan moet u ook bewijzen tonen. Als u systematisch niet meedoet aan deze eisen en u negeert de wensen van de overheid die er worden gesteld aan uw positie in de sanering, dan kan de rechter en de bewindvoerder besluiten om u het recht op WSNP te ontzeggen. Dit is iets waar u zich ter degen van bewust moet zijn. Ook in dit geval kan het zo zijn dat u het met deze beslissing niet eens bent en ook in dit geval heeft u het recht om in beroep te komen tegen de uitspraak van de rechter. Neem in dit geval dus contact met ons op en dan gaan wij kijken naar de mogelijkheden om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter.

WSNP; derde geval

Het derde geval waarin u in beroep kunt komen is wanneer u nadat u in de sanering heeft gezeten geen schone lei krijgt. Als u het proces van de WSNP heeft doorlopen komt u namelijk in aanmerking voor een schone lei. Dat houdt in dat uw schulden worden kwijtgescholden. Of u ook echt schone lei krijgt hangt af van hoeveel u heeft afgelost in de periode van de WSNP. De rechter kijkt naar uw huidige staat en de staat van uw schulden. Hoe zijn uw kansen op het moment op de arbeidsmarkt en hoe groot acht hij de kans dat de persoon weer in oud gedrag vervalt en weer in de problemen komt. Dit zijn zaken waar de rechter naar kijkt en waar hij zijn oordeel op baseert. Als u na uw WSNP geen schone lei krijgt kunt u tegen deze beslissing in beroep komen met behulp van een van onze advocaten. Neem daarvoor contact met ons op. Ook in dit geval heeft u acht dagen de tijd om in beroep te komen. De schuldsanering is er voor mensen die door omstandigheden in de schulden zijn gekomen die zij niet meer af kunnen betalen. Het is erg vervelend als dat gebeurt, want over het algemeen worden de schulden alleen maar hoger. U moet als u in deze situatie terecht komt aanvraag doen om in de schuldsanering te komen. Er zal dan gedurende een periode van drie jaar worden gezorgd dat u zoveel mogelijk schulden afbetaald. U krijgt een maandelijkse bijdrage waar u van kunt leven maar al het geld dat u verdient, zal direct naar de aflossing gaan.


Comments are closed.